onsdag 31 augusti 2016

Google earth

Uppgift 1: Zooma ut så att du ser både Sverige och Danmark på samma gång. Ta reda på genom att zooma in över olika områden i båda länderna varför Sverige och Danmark har olika grön färg. Finns det några områden i Sverige som också har sån grön områden med färg som Danmark har? 

Uppgift 2: Åk till de svenska fjällkedjorna uppe i norr. Hitta en älv som rinner hela vägen ut till havet öster om Sverige. Vart börjar den älven? Varför tror du att den vill rinna från väster till öster och inte från norr till söder? 

Uppgift 3: Åk till Finland och kolla in alla sjöar som Finland har. Finland brukar för övrigt kallas för "tusen sjöars land". Ungefär hur stor del av Finlands yta utgörs av sjöar? Varför har det blivit så tror du? Åt vilket håll rinner älvarna i Finland? 

Uppgift 4: Välj ett favoritland som du ska undersöka närmre! - Hur stor del av landet är stad, alltså bebyggelse som sitter ihop, och hur stor del av landet är odlad mark, alltså åkrar? -Vad använder man övrig mark till? - Finns det några särskilda byggnader eller platser i landet som gör att man känner igen det "uppifrån" och som var särskilt intressanta att titta på? -Utifrån denna fakta som du har tagit reda på, tror du att landet är rikt eller fattigt? Motivera ditt svar! 

Uppgift 5:Nu ska du på egen hand försöka hitta spår efter en naturkatastrof!- Beskriv det du hittar mycket noggrant. - Varför tror du att det ser ut som det gör efter katastrofen? - Hur tror du att det såg ut innan katastrofen? - Hur kom det sig att just denna naturkatastrofen inträffade just här?