tisdag 17 april 2012

Vägen till Jerusalem - “provfrågor”

1. Diskutera och beskriv bokens:
Budskap - vad vill författaren förmedla till dig som läsare?
Karaktärer - Beskriv max fyra karaktärer som du tycker är viktiga för bokens handling. Fokusera på att beskriva deras inre egenskaper och argumentera för att beskriva på vilket sätt de är viktiga för berättelsen.

2. Gör några olika valfria kopplingar. Välj själv vilka typer av kopplingar du vill göra och hur många.
Text - själv
Text - omvärld
Text - text

3. Välj ut en händelse/situation där någon av huvudpersonerna ställs inför ett beslut/val. Varför tror du han/hon agerar så/fattar det beslutet? Hur skulle du själv ha agerat i samma situation? Varför? Hur handlar huvudpersonen?

4. Hört om Jan Guillou:

Å ena sidan...
Vissa av Jan Guillous kritiker menar att han är en anti-feministisk mangris som bara skriver om övermänskliga hjälptefigurer som är “bra på allt” - och att man får en felaktig bild av historien eftersom många tror att den här boken är sann. Kritikerna menar ofta att han ger en bild av att det är männen som är starka och kvinnorna som är svaga vilket också bidrar till att literaturen präglas av starka män när det egentligen är kvinnorna som har drivit utvecklingen framåt! Exempelvis så är Cecilia den starkaste av de två som står ut i klostret. Arns mamma Sigrid är också jättesmart och stark och den som egentligen bestämmer
hemma men det är inte Jan Guillou tilltäckligt tydlig med.

Å andra sidan...
Många som gillar Jan Guillous författarstil tycker att han är så bra på att skapa nationalhjältar i litteraturen som exempelvis Arn eller Carl Hamilton och att vi svenskar behöver dessa för att vara stolta över det svenska kulturarvet. Svenskar är starka, smarta, uppfinningsrika och uppenbarligen en av de nationer som har fört mänskligheten framåt i fråga om teknik, styrelseskick osv. Kolla bara på hur mycket före vi i Sverige har varit jämför med andra länder i utvecklingen efter medeltiden? Därför är Jan Guillou en av de bästa svenska författarna som finns eftersom han är typiskt “osvensk“ och vågar skryta om hur bra vi egentligen är!

Hitta några exempel ur boken på Jan Guillous författarstil. Titta på saker som exempelvis hur han gör person- och miljöbeskrivningar? Hur använder han språket? Argumentera för din uppfattning av Jan Guillous författarstil. Jämför gärna med andra författare eller verk (text till text-kopplingar) om du vill för att förtydliga vad du menar.