måndag 10 januari 2011

Länk till skolverkets sida om nationella prov

Här finns informationen om när de nationella proven äger rum.

http://www.skolverket.se/sb/d/2916/a/16421

via den här länken hittar ni även de elevexempel som vi tittade på under lektionen.