torsdag 24 mars 2011

Prov religion 8 C och 8 D

Det muntliga provet genomförs gruppvis och får ta max 10 minuter per grupp. 
Den skriftliga reflektionen genomförs efter att alla grupper har haft sitt muntliga prov. 

Muntligt prov
Del 1 - Jag förhör er
Ni förhörs kort på de centrala delarna i religionerna judendom, kristendom och islam. 
- Hur uppkom religionen? 
- Hur många anhängare finns idag?
- Vilka riter är viktiga? 
- Vilka myter är viktiga? 

Del 2 - Vi diskuterar tillsammans   
Vi diskuterar vad religion är för någonting. Är religion bara en "gud" eller högre makt eller är det ett t.ex. maktmedel? 
Vi diskuterar vad religion har haft för inverkan på vad människor gör och hur de lever sina liv med utgångspunkt både i filmen "The mission" och "United 93". 

Personlig reflektion 
Vad tycker du är meningen med livet? Jämför med vad antingen en jude, en muslim eller en kristen skulle svara. (om du själv är troende kristen så jämför med någon av de andra religionerna.)