måndag 7 mars 2011

Samhäll, historia och religion

Samhällskunskapsglasögonen

Vilket / Vilka statsskick kan du hitta i ditt område? Hur fungerar statsskicket rent praktiskt i människors vardag?
Titta t ex på:
  • Vilka mänskliga rättigheter finns eventuellt inte typ rösträtt, yttrandefrihet, censur, rätten till personlig integritet m m.
  • Vem eller vilka bestämmer i landet? Är det enväldig kung / president eller ett parlament som leder? Hos vem eller vilka ligger den faktiska makten? Vad har individen för möjligheter att påverka?

Är landet i nuläget inblandat i någon / några interna eller internationella konflikter m a o pågår det något krig?
Hur ser landets utrikespolitik ut? Är landet med i några internationella organisationer t ex FN, EU, OECD, OPEC, NATO eller något annat?
Har landet i dagsläget kontroll över något annat område i världen t ex över en gammal koloni eller äger man värdehandlingar i ett annat land?Religionsglasögonen

Vilken eller vilka religioner har flest anhängare i området?
Beskriv hur religionen / religionerna utövas genom att t ex titta på:
  • Hur fungerar religionen rent praktiskt i vardagen för den enskilda människan?
  • Vilka riter, ceremonier och traditioner är viktiga för individen och samhället?
  • Vad är meningen med livet?
  • Hur ser man på livet efter döden?
  • Finns det något i religionen som begränsar människans fri- och rättigheter t ex för eller emot abort, flickors/kvinnors situation, pojkars/mäns situation?

Tror du att samhället (i ditt område) har förändrats på grund av eller med hjälp av religion?
Hur ser den förändringen ut i så fall?

Vilken betydelse tror du att religionen kommer att ha i ditt område i framtiden?Historieglasögonen

Har landet / länderna i ditt område haft självbestämmande i alla tider? Beskriv kort hur områdets historia har sett ut i den här frågan!

Har man i området haft någon intern eller internationell konflikt av stor betydelse? Vilken / vilka orsaker fanns till konflikten? Hur löstes konflikten?

Hur har ditt områdes historia sett ut under de senaste femtio åren?
Välj ut någon eller några händelser som har varit extra viktiga för ditt område och beskriv dem lite mer noggrant!
Vad har de här händelserna haft för betydelse för ditt område såsom det ser ut idag?