onsdag 30 maj 2012

Sandor slash Ida - uppgifter 7 B


Här har ni uppgifterna till Sandor slash Ida!

Dessa lektioner har ni på er att skriva:
1. lektion - ons morgon
2. lektion - onsdag innan lunch
3. lektion - tors morgon


Skriv i Google Docs. Dela med mig.

lina.svensdotter.scf@gmail.com

1. Diskutera och beskriv bokens:
Budskap - vad vill författaren förmedla till dig som läsare?
Karaktärer - vi har redan arbetat med Ida och Sandor men inte så mycket med de övriga karaktärerna. Beskriv max fyra karaktärer som du tycker är viktigast för bokens handling. Fokusera på att beskriv deras inre egenskaper och på vilket sätt de är viktiga för berättelsen.

2. Jämför ”Sandor slash Ida” med ”Fucking Åmål” – likheter och skillnader (både innehåll – handling, karaktärer, budskap mm. – och språk).

3. Välj ut någon par händelse/situation där någon av huvudpersonerna ställs inför ett beslut/val. Hur skulle du själv ha agerat i samma situation? Varför? Hur handlar huvudpersonen? Varför tror du han/hon agerar så/fattar det beslutet?

4. Diskutera på vilket sätt Sandor respektive Ida stämmer överens och/eller bryter mot de oskrivna normer som finns vad gäller hur tjejer respektive killar ”ska” vara.

5. Reflektera:”Är det det här som är jag?” Vem är du...egentligen? Vet du vem du är? Vågar du stå för den du är? På vilket sätt påverkas du av föräldrar och kompisar...och annat? Är det svårt att stå för den man är och vara den man innerst inne är?