måndag 16 februari 2015

Mitt rumsnummer i Socrative

Här hittar ni mitt rumsnummer i Socrative:

6fe7c7f1


För att logga in behöver du trycka på "student login" och skriva in detta rumsnummer. Skriv sedan in hela ditt förnamn och efternamn om det behövs så att jag vet vem som är vem. Jag startar en quiz manuellt som ni sedan kan svara på. När du är klar tryck på "finnish"